Абрихт – щрайхмус PFS 520

Абрихт-щрайхмусът PFS 520 комбинирана машина с висока производителност, проектирана за производства с ограничено пространство.

Предимства:

Гъвкавост: Работните маси могат да бъдат регулирани чрез паралелограмни направляващи, които позволяват перфектно успоредно регулиране на масите и гарантира постоянно разстояние между тях и абрихтовата глава при всяка дебелина на отнемане. Автоматично позициониране на обезопасяващото устройство на главата и аспирационния отвор. Блокировка  позволява бързо преминаване от абрихт към щрайхмус.
Надеждност: Голяма маса на щрайхмуса, монтирана на 4 стоманени винта, защитени 
срещу прах чрез мембрани.

Устойчивост: Рамка на машината е с подчертано здрава конструкция. Абрихтовият агрегат е с оборудван пръсти срещу откат  и сегментирани дробилка за стърготини, назъбена стоманена подавателна ролка със спираловидни зъби и гумирана изходяща ролка.

Спирален режещ блок (опция)

Технически параметри:

Абрихт
Максимално отнемане6 mm
Използваема работна ширина520 mm
Обща дължина на работните маси2300 mm
Наклоняем упор 90°÷45°1200 x 190 mm
Щрайхмус
Размери на масата530 x 900 mm
Скорост на подаване5/8/12/18 m/min
Максимално отнемане8 mm