Оптимизационен софтуер OPTIMIK

Фирма Херон 3 ООД е официален представител за България на словашкия софтуер за оптимизиране на разкрой OPTIMIK.

От нас можете да закупите пълната версия на софтуера. За повече информация: http://www.optimik.bg

Основни предимства:

Генерира / изчислява планове за рязане много бързо.
Оптимизира изчислението - получавате повече детайли с по-малко отпадъци от една плоскост.
При създаването на план за рязане, OPTIMIK® може да  използва парчета от предишни задания.
OPTIMIK® може да използва по-евтини материали с дефекти, които се заобикалят при рязане.