Оптимизационен софтуер OPTIMIK

Фирма Херон 3 ООД е официален представител за България на словашкия софтуер за оптимизиране на разкрой OPTIMIK.

От нас можете да закупите пълната версия на софтуера. За повече информация: http://www.optimik.bg

Основни предимства:

Генерира / изчислява планове за рязане много бързо.
Оптимизира изчислението – получавате повече детайли с по-малко отпадъци от една плоскост.
При създаването на план за рязане, OPTIMIK® може да  използва парчета от предишни задания.
OPTIMIK® може да използва по-евтини материали с дефекти, които се заобикалят при рязане.

ВЕРСИИ:

Optimik® се предлага в четири версии: БЕЗПЛАТНО, Хоби, Workman и Professional.

БЕЗПЛАТНАТА версия е функционално ограничена, но можете да я използвате за всяко време безплатно.

Версията за хоби е предназначена за домашни майстори, позволява да се регистрира максимум 50 стокови артикула но склад и място максимум 100 броя.

Версията Workman е предназначена за собственици на малък бизнес, позволява да се регистрират максимум 500 артикула на склад и място максимум 500 броя.

Професионалната версия ще се използва от компаниите и всички останали, които трябва да изчисляват плановете за рязане без ограничение и също така да експортират тези планове в текстов файл за по-нататъшна обработка.

За всички версии е възможно да се закупят допълнителни модули , които по избор разширяват програмата с допълнителни функции.