Пробивен център JET SMART

Компютъризиран CNC пробивен център с фиксирана работна маса и мобилни агрегати за следните видове обработки:

• вертикално пробиване

• хоризонтално пробиване на всичките 4 страни на детайла

• нутвате с интегриран диск по посока на оста “X”

• фрезоване

 

Техническа информация

Макс. размери на детайла                    3050x900x60 mm
Мин. размери на детайла                     200x70x10 mm
Макс. скорост по оси X-Y                     40-40 m/min
Пробивна глава – вертикални/
хоризонтални шпендели                     12/6
Електрошпиндел (S6-40%)                  5,5 kW (7,5 HP) – 18.000

 

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ:
ВЕРСИЯ А (без електрошпиндел): 65 980 ЛЕВА БЕЗ ДДС
ВЕРСИЯ B (с електрошпиндел):     71 700 ЛЕВА БЕЗ ДДС