КАНТИРАЩА МАШИНА ALA 10

Предимства:
Гъвкавост: Почти всеки тип детайл може да бъде кантиран с ALA 10:
– прави детайли;
– формовани панели, вдлъбнати и изпъкнали;
– кръгли детайли.

Каталог

ОТВОРЕТЕ КАТАЛОГ ALA 10

Технически параметри