КАНТИРАЩА МАШИНА ALA 20 PLUS

Предимства:
Гъвкавост: Управление на кантиращата машина чрез PLC, възможност за оборудване на машината с цикли, входния линеал е с микрометрична настройка и гарантира точност на обработката.
Надеждност: Всички работни агрегати са свързани към горната напречна греда и когато се настройва дебелината на детайла, цялата машина се настройва автоматично.